SPRIDOR & VILLKOR

Spridningen är den faktiska kostnaden för dem som öppnar ett konto för att handla med Forex. Som vanligtvis investerar i aktiemarknaden fungerar genom att öppna ett handelskonto hos en mäklare och sätta in sina pengar i det, vilket lämnar det till mäklaren de olika rörelserna. Mäklaren tillhandahåller sedan en tjänst och agerar investerartro och ber att få ersättning för alla transaktioner med ”spridningen”, skillnaden mellan pris BID och ASK-pris på valutaparet som handlas. Mäklaren lägger till spridningen inom handelspriset och håller för sig själv genom att täcka kostnaderna för förvaltningen och få en inkomst.

Uppslaget kan också variera beroende på kontotyp som öppnas och skiljer sig mellan de olika produkterna.

Ett standardkonto kommer att ha högre uppslag än ett Professional-konto eftersom det antas att ett konto hos en professionell handlare gör flera förändringar på marknaden (eller använder scalping-tekniken) jämfört med ett konto för en nybörjare.

Standard Nybörjare Professionell
Forex  1:50 1:100 1:200
Handelsvaror  4% 2% 1%
Index  4% 2% 1%
Lager 10% 5% 2.5%
kryptovaluta 100% 50% 20%


CFD Product Rollover Fee
Currencies   0.015% of the overnight exposure
Commodities   0.015% of the overnight exposure
Indices   0.015% of the overnight exposure
Shares   0.015% of the overnight exposure
ETFs   0.015% of the overnight exposure
Cryptocurrency  0.05% (Retail clients) 0.05% (Professional clients )